VISJON OG FORMÅL

Kastellet Kultursenter har som formål å formidle kulturarv, primært til barn og unge gjennom kulturpedagogisk virksomhet. Kastellet utvikler kulturproduksjoner med involvering av barn og unge i samhandling med profesjonelle. Siktemålet er å skape et kreativt møtested for kulturell skolering og kulturutveksling der kulturelt nyskapende arbeid står i sentrum. Her skal barn og unge få anledning til å hente fram og utvikle sine talenter gjennom møte med dyktige pedagoger og kunstnere.

Kastellet kultursenter har en lokal forankring i et rikt kulturmiljø i sørlandsbygda Homborsund, som kan fremvise lang og bred erfaring fra ambisiøse kulturprosjekter med både regional og internasjonal spennvidde og deltagelse. 

 

NAVNET KASTELLET

Navnet Kastellet (av castle, borg, slott) forekommer som navn på kulturminner over hele Europa. Lokalt er navnet forankret i Kastellheia som et symbolsted beliggende på et høydedrag med utsikt over den uendelige horisonten. Kastellheia har en strategisk plassering, og har fungert som et losutkikkspunkt gjennom flere hundre år, der sjøveien mot Norden og Europa har representert kommunikasjon og utvikling. Rett utenfor Kastellheia ligger Gjeslingene, som er et sentralt stedsnavn i nasjonaleposet Terje Vigen, skrevet av Henrik Ibsen i 1862. Stedet står som symbol på det menneskelige møtet – på konflikt som tilslutt ender i forsoning.