Agder Teater-Fjæreheia

I 2009 etablerte Kastellet Kultursenter, Aust-Agder Fylkeskommune, Grimstad kommune og Agder Teater aksjeselskapet Fjæreheia Drift AS.  Formålet med selskapsdannelsen var å skape liv og scenisk aktivitet i anlegget som i stadig mindre grad ble utnyttet - og scenen var i forfall.  Kastellet Kultursenter, som var initiativtaker til selskapet - ble gitt driftsansvar for Fjæreheia Drift i treårsperioden 2009-2011.  I tre sommersesonger ble anlegget brukt til konserter, teater, kunstutstillingerog opera - med hele 30 små og store produksjoner fordelt på nærmere 50 spilledager.

Fra og med 2012 er driftsansvaret gitt tilbake til Kilden, i forbindelse med nyorganiseringen av Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør.