KORTFILMEN "DER JEG BLE FØDT"

Kortfilmen ” Der jeg ble født” ble i 2011 realisert gjennom et samarbeid mellom ungdommer i lokalmiljøet og profesjonelle filmskapere, der Kastellet kultursenter og Eide kulturarena var produsenter, med støtte fra Sørnorsk Filmsenter. Denne filmen representerte Aust- Agder fylke i Landsmønstringen UKM I 2011, og ble også vist under Kortfilmfestivalen i Grimstad 2011.

Ole Geir Feste og Maria Oterholt Peersen spilte hovedrollene i filmen, mens teamet bak filmproduksjonen bestod av Christer Larsen, Knut Andreas Tegnander, Ingrid Syvertsen, Snorre Kveim Leikanger, Jens Joar Vassbotn og Simen Samuelsen. Jon Michael Puntervold var teknisk rådgiver, og bidro med profesjonelt utstyr.

10 ÅRS JUBILEUM FOR FILMGRUPPA I 2012

I 2012 feires 10-årsjubileum for Filmgruppa i Eide, med en satsing på film gjennom workshops og produksjon av kortfilm. Omkring 60 ungdommer i alderen 12 – 18 år har gjennom disse 10 årene deltatt i opplæring innen kortfilm, under kyndig veiledning fra profesjonelle filmskapere. I jubileumsåret inviteres fire av de tidligere deltagere i våre film-workshops tilbake som instruktører: Christer Larsen, Espen og John Håvard Nomedal og Kjetil Astrup. Disse grimstadguttene har alle markert seg som filmskapere etter endt utdanning innen film. vi er veldig stolte over at disse fire dyktige unge filmskaperne vil bidra i jubileumsåret.

Det vil være plass for 24 ungdommer på jubileums workshop innen kortfilm med de fire nevnte flmskapere, og utlysning vil finne sted i forkant av Kortfilmfestivalen i Grimstad, så sant prosjektet blir fullfinansiert.

I tillegg foreligger et nytt manus til en kortfilm, utviklet av filmgruppa i Eide. Manus har fått tittelen DØGNFLUE. Realisering av opptak vil igangsettes så fort som finansieringen er på plass.