"En idé må realiseres den den oppsto"

I etableringen av Kastellet kultursenter er den lokale forankring særdeles viktig. Ideen om Kastellet har utviklet seg over mange år gjennom en rekke satsinger og prosjekter i lokalmiljøet, som til dels har vært grensesprengende. Kjærlighet til bygda, kulturhistorien og naturen - koblet sammen med et ønske om bærekraftig stedsutvikling, lokal verdiskaping og potensielle arbeidsplasser gir sterk motivasjon og engasjement hos lokalbefolkningen. Det har ikke manglet på forslag om etablering av Kastellet kultursenter i ledige bygninger og steder i Grimstad sentrum eller Kristiansand. 

Det er viktig at en ide må få lov til å bli realisert der den oppstod - et godt eksempel på dette er det lille, men historisk viktige stedet Stiklestad, og det som der er blitt utviklet innenfor kultur gjennom 30 år.

 

 

Homborsund som en kulturell smeltedigel

Kastellet kultursenter samarbeider med Eide kulturarena, Askepott- teateret og Eide skole om å utvikle og tilby et bredt kulturtilbud til barn og unge. Sistnevnte er partnerskole for Universitetet i Agder, og delaktig i utviklingsprosjekter, som blant annet tilbys av Kastellet kultursenter og Den kulturelle skolesekken. Bare i 2011 - 12 er 13 pågående kulturproduksjoner i gang, med utgangspunkt i Eidemiljøet. Eide kulturarena og skolen er en av 5 enkeltstående skolemiljøer på landsbasis som i perioden 2010 - 2013 utvikler modell for Kulturskole som et oppdrag fra UDIR (prosjekt "Kulturskole for alle"). Den aktuelle modellen har tittelen MODELL OPERAHUS og er knyttet til skolens ”Write an Opera- satsing” gjennom 10 år og til den svært aktive kulturarena knyttet til skolen.

 

Askepott- teateret har siden etablering i 1993 utviklet nærmere 60 store og små sceniske produksjoner, og har ofte samarbeidet med profesjonelle scenekunstnere, musikere og regissører. Kompetansemiljøet i Askepott- teateret var viktig i utviklingen av de store prosjektene Highlights i 1998 og Nasareeren i 2000, som dannet grunnlaget for etableringen av Kastellet kultursenter.

Med en befolkning på 1100 mennesker er Homborsund en usedvanlig kulturell smeltedigel.