Fjæreheia Drift AS

Kastellet Kultursenter (Highlights) er den eneste kulturaktør utenom Agder teater selv, som har drevet fram en helhetlig og stor scenekunstproduksjon i utendørsscenen Fjæreheia i Grimstad, med de verdifulle erfaringer og visjoner som dette har gitt. Kastellet kultursenter tok etterhvert et initiativ overfor eierne av AgderTeater- Fjæreheia for å utvikle større bruk av utendørsscenen og anlegget. Fjæreheia drift AS ble i 2008 etablert som et driftselskap med prøvedrift på 3 år av Agder teater, Aust-Agder Fylkeskommune, Grimstad kommune og Kastellet kultursenter.

I perioden 2009-2011 hadde Kastellet kultursenter derfor hovedansvaret for ledelse og drift av denne spektakulære utendørsscenen - og fylte noen hektiske sommermåneder med et allsidig program i samarbeid med Agder teater: Konserter, teater, dans, allsang og til og med kunstutstilling med Pushwagner. I tillegg ble anlegget rustet opp, med blant annet Kranplassen som nytt serveringsområde.


Stine Sofies Stiftelse var en av leietagerne

Stort og allsidig program

PRØVEPROSJEKT 2009 - 2011: FJÆREHEIA DRIFT AS.
Sommeren 2009 ble 15 ulike produksjoner gjennomført, fordelt på 26 arrangement: Konserter med Vamp, Ten Tenors, Sondre Lerche, Åge Alexandersen, Alexander Rybak, Helene Bøksle, Thomas Dybahl samt Pushwagner- utstilling, et spektakulært åpningshow, skolekonserter og teaterGrøss i tillegg til Agder Teaters egne teaterproduksjoner "Blomster og blod" og "På gjengrodde stier", begge i tilknytning til Hamsun- jubileet.

Sommeren 2010 var det duket for 10 produksjoner i Steinbruddet, fordelt på 15 arrangement: Donkeyboy, Vamp, Unni Wihelmsen, Ole Paus, Ten Tenors samt 4 produksjoner rettet mot barn og unge: Lisa Børud- konsert, Barnas dager, Steinbrudduke og 10- årsmarkering av Stine Sofies Stiftelse. Agder Teater hadde ingen egne produksjoner i Steinbruddet denne sommeren. 

Sommeren 2011 var avsluttende sesong i det 3- årige prosjektet, med dans i fokus: Agder teater viste "Verdensballet" i en samproduksjon med Royal Opera House. og Kastellet stod for 5 produkjoner med primær målgruppe barn og unge: Skolekonserter med Espen Grjotheim som gjesteartist samt en svært populær Steinbrudduke i august, med 4 spektakulære produksjoner og flere workshops ledet av svært dyktige koreografer.
"Steinbrudduka" ble i perioden innført som et begrep, der prinsippet er å tilretttelegge for kunstnerisk utvikling gjennom møte mellom barn og ungdom fra Sørlandet og etablerte scenekunstnere. Vi takker spesielt danse-kunstnerne Kenneth Flak, Silje Nordheim, Signe Alexandra Domogalla, Silas K. Henriksen, Karin Moe, Cecilie Lindeman Steen, Ina Christell Johannesen og dansere fra Frikar for sterke bidrag i perioden 2009 - 2011. Steinbrudduka er inspirert av tankegangen til Robert Wilson*s Mill i New York, og vi håper den er kommet for å bli, som et fast møtested i Fjæreheia for unge scenekunstnere i møte med anerkjente kunstnere.

Fra og med 2012 er det Kilden teater og konserthus som driver Agder Teater- Fjæreheia videre. Vi gleder oss til mange spennende produksjoner i årene fremover, og til fortsatt godt samarbeid.

DUS - DEN UNGE SCENE.
Kastellet kultursenter skal delta i en nysatsing rettet mot unge scenekunstnere på Agder. DUS er et nasjonalt prosjekt som har pågått i flere år, der en teatergruppe fra hver region nomineres til en nasjonal festival i Oslo. Deltagelse i DUS er initiert av Kilden, med Ingrid Forthun som leder.  Her får ungdom med interesse for og erfaring fra scenekunst anledning til å viderutvikle sitt talent, gjennom å være med på å utvikle en lokal produksjon i regi av DUS ut fra et valgt manus. I prosjektet tilbys opplæring av de aktuelle instruktører, og veiledning og oppfølging fra Kilden, samt at de deltagende teatergrupper får spille sin forestilling i Kilden på en regional festival. Prosjektet starter høsten 2012 med kursing av instruktører. Kastellet kultursenter vil samarbeide med lokale teatermiljøer i Grimstad-området i dette prosjektet.    

Fra Barnas dager i Fjærheia