BATALJEN I HOMBORSUND

22. juli 1640 ble et kaperskip fra Dunkerque i Frankrike angrepet av et stort hollandsk orlogsfartøy i Homborsundfjorden. Lokalbefolkningen ble sterkt involvert i konflikten, og hendelsen fikk store konsekvenser og står som en dramatisk milepæl i lokalhistorien.

I 2003 ble historien dramatisert og fremført  i Høyfallsvik av lokale barn og ungdommer i samspill med artistene Helene Bøksle og Andreas Ljones.

I juli 2005 ble historien presentert som en nyskreven musikkdramatisk urpremiere på Homborsund Fyr, dengang videreutviklet som et stort kulturelt EU- prosjekt for ungdom. Med profilerte artister som Silvia Moi, Helene Bøksle og Andreas Ljones sammen 80 unge lokale aktører og ungdommer fra musikkteatermiljøer i Dunkerque, Gouda i Holland og København, ble prosjektet en stor suksess, og med 1600 publikummere.

Unge skuespillere fra Eide kulturarena i Høyfallsvik.

KULTURSAMARBEID NORGE/KINA

SNB KULTURPROGRAM REALISERT I 2013 SOM FØRSTE DØRÅPNER TIL KINA.
Kastellet Kultursenter var i 2012 invitert til å utarbeide et kulturprogram i forbindelse med det norske firmaet Norminor AS sin åpning av en gjødselfabrikk i Kina i 2013. I den sammenheng har Kastellet etablert et svært spennende samrbeid med kultursenteret TCG NORDICA i Kunming. Intensjonen med samarbeidet er kulturutveksling av profesjonelle kunstnere og ungdom mellom Norge og Kina. Kastellet skal bringe norske profesjonelle og vordende kunstnere innen musikk og dans til Kunming – og Nordica skal sende tilsvarende kinesiske artister til Norge. Dette skal skje som en form for matchmaking og i samarbeid med næringslivet og / eller kulturinstitusjoner. Målet er at de 2 kultursentre i løpet av 2014  utarbeider et scenisk program som et møtested mellom kinesisk og norsk kultur.

Det første prosjektet i dette kultursamarbeidet ble realisert høsten 2013 og selve forestillingen ble innøvd og vist i oktober 2013 i forbindelse med åpningen av miljøanlegget i Jinning.  Den norske folkemusikeren Andreas Ljones og danser/ koreograf Silje Nordheim utviklet sammen med 6 kinesiske kunstnere en tverrkulturell og nydelig forestilling, som på flere nivå speilet møtet mellom norsk og kinesisk kultur.

Dette prosjektet er forhåpentligvis starten på et spennende samarbeid mellom Kastellet kultursenter og TCG Nordica – med fremtidig utveksling mellom norske og kinesiske kunstnere.

Kastellet Kultursenter har fått støtte fra Utenriksdepartementet, Norsk Kulturråd og  Den Norske Ambassade i Beijing til dette kulturprosjektet.

NORDISK SAMARBEID

KASTELLET INTERNASJONALE RYTME OG DANSFEST 2007
hadde samarbeidspartnere fra Island og Danmark, med deltagelse fra dansemiljøer i Reykjavik og fra kormiljø i Tårnby i København. I tillegg kom gjester fra Valencia i Spania med et perkusjonsorkester bestående av 40 ungdommer. Festivalen hadde base på Eide skole og varte i 4 dager. 

URDARBRUNN OG STEINBRUDDUKA 2013
Kastellet kultursenter tok i 2012 initiativ til et stort nordisk kulturprosjekt for ungdom, med norrøn mytologi og felles kulturarv som plattform. Gjennom planlegging i 2012 og realisering via delprosjekter i 2013, kulminerte dette nordiske  prosjektet i 3 fantastiske forestillinger i Fjæreheia under Steinbrudduka i Grimstad. 

Et solid produksjonsteam fra Akureyri Musikskole på Island, Tårnby Musikskole Kulturzonen i København, Eide kulturarena, Åndalsnes og Ås kulturskole samt Sør- Varanger Kulturskole var solide og dyktige samarbeidspartnere. Alle var svært stolte over den høye kvaliteten og magiske formen som forestillingen i Steinbruddet fikk. De nærmere 100 flotte ungdommene fra 5 ulike steder i Norden og fra hele Sørlandet, var aktører i URDARRUNN og utgjorde musikere, dansere, kor, skuespillere og statister i det store scenerommet i en utrolig vakker sensommeruke i august. Bonus var seiltur med skonnerten Solrik, hageselskap for alle aktørene i Homborsund og flotte utflukter i skjærgård og til småbyer på Sørlandet. Alle tilreisende gjester i prosjektet var innlosjert i Homborsund, og opplevde stor gjestfrihet fra lokalbefolkningen.

I Urdarbrunn er våre hovedsamarbeidspartnere i regionen Kilden Teater- og Konserthus og Aust-Agder fylke samt mange frivillige lokale organisasjoner.

URDABRUNN var på alle måter et møtested for nordisk ungdom - og et verksted for utvikling av produksjon innen scenekunst - som tilenkt. Det er et stort ønske fra alle hold om å videreutvikle samarbeidet.

URDABRUNN er støttet av Nordisk Kulturfond, Aust-Agder Fylkeskommune og Musikk i Skolen.

Vi henviser forøvrig til egen nettside som opprettes for Urdabrunn:

www.steinbrudduka.com

Urdarbrunn under åpningen av Norsk Fjellfestival 2013 på den historiske gården Devold ved Åndalsnes. Dansere fra Homborsund /Grimstad og Åndalsnes utviklet scenen fra vikingtiden ved koreograf Gro Malones.