Sentrale kulturproduksjoner for barn og unge i regi av Kastellet Kultursenter

1998: Highlights – en storslagen musical. Pionerprosjekt for ungdom, iscenesatt i Holvigahallen i Grimstad. Et stort samarbeidsprosjekt mellom amatører og profesjonelle innen kultur / skole, med 230 deltagende ungdommer og 160 unge aktører på scenen. 3800 publikummere. Arr. Foreningen Highlights.

2000: Nasareeren - en videreutvikling av Highlights, fremført i den spektakulære utendørsscenen Agder Teater- Fjæreheia med 130 aktører på scenen. Et av de mest sentrale nasjonale Millleniums-prosjekt for barn og unge. 10.000 publikummere. Arr. Foreningen Highlights.

2005: Realisering av EU- prosjektet ”Bataljen i Homborsund” med 60 ungdommer fra Frankrike, Holland, Danmark og vertslandet Norge. Prosjektet var basert på en historisk hendelse som fant sted i 1640, og ble forberedt i de respektive kulturmiljøer i de 4 landene. Prøvene frem mot forestillingen varte i 10 dager og det ble fremvist 6 forestillinger på Homborsund fyr, med totalt 1600 publikummere. Arr. Samproduksjon mellom Askepott- teateret og Highlights.

2006: Etablering av Kastellet kultursenter AS (tidligere Highlights) og utvikling av strategiplan.

2006: I Ibsenåret ble teaterproduksjonen ”White Horses of Rosmersholm” sendt til USA. Representanter fra Kastellet kultursenter og Askepott-teateret reiste med 8 unge som var ungdomsrepresentanter fra Ibsenbyen Grimstad. Regissør: Lars Arstad. Forestillingen med påfølgende workshops turnerte til Colleges og High Schools i New York og Madison. Særdeles vellykket turne, som førte til gjenvisitt av en ungdomsgruppe fra New York året sommeren 2007.

2007: Realisering av det nordiske prosjektet ” Kastellet internasjonale rytme og dansefestival” med Island, Danmark og Norge som nordiske samarbeidspartnere, og 40 unge musikere fra Valencia som æresgjester. 80 deltagende ungdommer. 340 publikummere.

2009: Produksjon av konseptet ”Skolekonsert i Fjæreheia” med eget "Fjæreheia skolekor" bestående av de beste sangere fra skoler i Grimstad, profesjonelt orkester og 2000 deltagende elever/ lærere fordelt på 2 konserter. Et samarbeid mellom Kastellet kultursenter og Rikskonsertene, støttet av DKS i Grimstad og Musikk i Skolen.

2008->: Utvikling av Living History-prosjektet ” En skoledag i 1898”. Se egen presentasjon. Opplegget er siden 2010 blitt gjennomført for og med alle 7 klassinger i Grimstad (1500 deltakere), og fortsetter i 2014 i regi av Den Kulturelle Skolesekken og Kastellet.

2010: Produksjon av ”Barnas dager” i Fjæreheia med forestillingen ”Den aller siste dragen” med 20 deltagende barn på scenen i nært samspill med 4 profesjonelle skuespillere. Dragekonkurranse, eventyrsti, kunstutstilling og Barnas egen cafe. Barnehagebarn og skoleelever samt åpen forestilling. Arr. Samproduksjon mellom Kastellet kultursenter, Teater Prospernia og DKS.

2010, 2011, 2013: STEINBRUDDUKA. Scenekunstfestival for barn og ungei samspill med profesjonelle i Fjæreheia. Utvikling av forestillinger, workshops og gjestespill.

2011: Videreutvikling og ny produksjon av konseptet”Skolekonsert i Fjæreheia”, dennegang med Espen Grjotheim som gjesteartist. 1850 deltagende skoleelever + lærere. Arr. Kastellet kultursenter støttet av DKS i Grimstad og Musikk i skolen.

2012-2013: Deltakelse i nysatsingen DUS (Den Unge Scene) i regi av Kilden. I 2013 produserte Kastellet rappeforestillingen "Shakir" i samarbeid med Askepott-teateret. Forestillingen ble vist i Kilden og under Steinbrudduka.

2013: Urdarbrunn - nordisk kulturprosjekt med deltakelse fra 5 ulike kulturmiljø fra Norge, Danmark og Island - og over 100 barn og unge som aktører i forestilling i Fjæreheia. Gjennomført under Steinbrudduka  i august 2013 med blant annet støtte fra Norsk Kulturråd, Nordisk Kulturfond, Aust-Agder fylke og Musikk i Skolen.

2013: Kulturprogram under åpning av produksjonsanlegg i Kina.  På oppdrag produserte Kastellet et kulturprogram for den norske bedriften Norminor under åpning av deres produksjonsanlegg i Jinning u Yunnan provinsen. Forestillingen var et samspill mellom den norske musikeren og komponisten Andreas Ljones, koreografen og danseren Silje Nordheim og 6 kinesiske musikere og dansere.  Produksjonen var støttet av Norsk Kulturråd, Utenriksdepartementet og Den norske ambassaden i Beijing.