Styre og administrasjon

Styreleder:

Jan Inge Tungesvik

Mobil: 907 77 734

Mail: jit@ks.no 

 

 

Daglig leder:

Sølvi Kleiva Ugland

Mobil 913 62 829

Mail: solvi.ugland@gmail.com

 

Øvrig styre:

Fredrik Eriksen

Anne Gerd Imenes

Markus Guldberg Vik