TILBUD TIL ALLE 7 KLASSER

Kastellet Kultursenter har i samarbeid med NIKU(Norsk Institutt for Kulturminne-forskning), brakt Vågsholt gamle skole ved Nørholm i Eide tilbake til slik den var i 1898. I nær dialog med fagpersoner og lærerstudenter ved UiA er det utviklet et autentisk undervisningsopplegg med utgangspunkt i skolehverdagen slik den var ved århundreskiftet. Elever og lærere ved Eide skole bidro i 2009 til å prøve ut opplegget.Hvert år siden 2010 har Kastellet Kultursenter og Den Kulturelle Skolesekken i Grimstad invitert alle 7 klasser i kommunen til opplevelsen av "En skoledag i 1898" - der de får tidsriktige klær og trer inn i rollen til en av elevene som gikk på skolen i 1898. Tilbudet kan gis til alle interesserte kommuner og støttes i Grimstad av Den Kulturelle Skolesekken.

BLI EN DEL AV HISTORIEN

Undervisningsmateriell og opplegg er utviklet i nært samarbeid med Universitetet i Agder, avdeling for pedagogikk og Lærerutdanning med Lars Gunnar Briseid som primus motor: Her skrives med tavle og griffel, blekk og pennesplitt og elevene må selv hente vann og ved og fyre i ovnen.  Undervisningen er autentisk, sterkt preget av nasjonsbyggingen ved århundreskiftet, med streng religionsundervisning og kjønnsrollebasert fokus slik det var i 1898. Til og med i faget tegning gis ulike oppgaver: Jentene tegner mønster og guttene tegner redskap. Forskjellene mellom rike og fattige illustreres gjennom nistemat og klesdrakt.  Og i friminuttene lekes det gamle leker. Barna går inn i historien og blir en del av den.

 
Kastellet Kultursenter har en avtale med styret i Vågsholt Krets om bruk av skolen.